Aktuality

12. 4. 2021 - začala výstavba inženýrských sítí.


12. 3. 2021 - nabylo právní moci poslední stavební povolení č.j.: OZP01/51413/2020/Ku. Kupující byli vyzvání k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí do 15. 4. 2021.