Aktuality

16.8.2021 až nyní - odvod vody podél silnice, zatrubnění + žlaby


1.7.2021 - 15.8.2021 - pokládka vodovodu a kanalizace


18.6.2021 - retenční nádrž


1.6.2021 - začátek výkopů pro vodovodní řad a kanalizaci.


7.5.2021 - pokračování ve skrývce ornice