Aktuality

Od 1.11.2021 - výkopy pro elektrickou síť


1.10.2021 až nyní - pokračují práce na hutnění výkopů, pláň pod komunikací.


13.9.2021 až nyní - probíhá dokončování vodovodních a kanalizačních řadů, osazení čerpacích a vodoměrných šachet, zásyp dokončených tras a přípojek, odvodnění komunikace a hutnění výkopů.


1.9.2021 - zpevňování silnice


24.8.2021 - nabylo právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby 47 rodinných domů