Aktuality

Dne 12.4.2022 vydán kolaudační souhlas na prodloužení vodovodního řadu a tlakové kanalizace.


Dne 18.3.2022 pokračují práce na rozvodech elektřiny, datových kabelů a veřejného osvětlení.


Dne 1.3.2022 došlo k předání staveniště firmě ELEKTROMONT Matějka, a.s. a společnosti Froněk, spol. s.r.o. V následujících měsících tyto firmy udělají kompletní rozvody elektřiny, venkovní osvětlení a pozemní komunikace včetně chodníků.


Dokončování poldru, úpravy sousedních pozemků, finalizace terénních prací. Předpokládané dokončení – jaro 2022.


Úprava pláně, rozvod elektřiny, drenáž pozemku.