Aktuality

10.11.2022 dokončena sadba zeleně a dětské hřiště. Pokračuje se v pokládce asfaltu – napojení k hlavní silnici.


Dne 13.10. probíhá pokládka dalších vrstev asfaltu, dokončuje se dětské hřiště.


Dne 22.9.2022 jsme kupujícím odeslali dopis s informací o termínu kolaudace, ceně pozemku a dalším postupu prodeje.


1.9.2022 kontrolní den, pokračují práce na komunikacích.


1.8.2022 začala pokládka asfaltu.