Seznam stavebních parcel v Olešné u Rakovníka

Číslo na mapě Číslo parcely Plocha parcely Cena Stav
01 434/7 819 m2 Prodáno
02 434/8 821 m2 Prodáno
03 434/9 821 m2 Prodáno
04 434/33 882 m2 Prodáno
05 434/34 825 m2 Prodáno
06 434/37 825 m2 Prodáno
07 434/38 825 m2 Prodáno
08 434/41 825 m2 Prodáno
09 434/42 850 m2 Prodáno
10 434/32 801 m2 Prodáno
11 434/35 825 m2 Prodáno
12 434/36 825 m2 Prodáno
13 434/39 825 m2 Prodáno
14 434/40 825 m2 Prodáno
15 434/43 813 m2 Prodáno
16 434/31 832 m2 Prodáno
17 434/30 800 m2 Prodáno
18 434/27 800 m2 Prodáno
19 434/26 800 m2 Prodáno
20 434/23 800 m2 Prodáno
21 434/22 844 m2 Prodáno
22 434/29 825 m2 Prodáno
23 434/28 847 m2 Prodáno
24 434/25 800 m2 Prodáno
25 434/24 800 m2 Prodáno
26 434/21 804 m2 Prodáno
27 434/19 1066 m2 Prodáno
28 434/18 1207 m2 Prodáno
29 434/20 1130 m2 Prodáno
30 434/11 839 m2 Prodáno
31 434/12 848 m2 Prodáno
32 434/13 845 m2 Prodáno
33 434/14 844 m2 Prodáno
34 434/15 849 m2 Prodáno
35 434/16 850 m2 Prodáno
36 434/17 931 m2 Prodáno
37 434/44 + 434/45 celkem 1242 m2 Prodáno
38 434/47 + 434/46 celkem 1370 m2 Rezervované
39 434/48 + 434/49 celkem 1375 m2 Rezervované
40 434/51 + 434/50 celkem 1408 m2 Prodáno
41 434/52 + 434/53 celkem 1425 m2 5 130 000,0 Kč Rezervované
42 434/55 + 434/54 celkem 1442 m2 Prodáno
43 434/56 + 434/57 celkem 1443 m2 Prodáno
44 434/59 + 434/58 celkem 1438 m2 Prodáno
45 434/60 + 434/61 celkem 1443 m2 Prodáno
46 434/63 + 434/62 celkem 1966 m2 Prodáno
47 434/64 + 434/65 celkem 2642 m2 Prodáno

Podmínky výstavby:

Podmínky výstavby

Harmonogram prací:

Projekt bude rozdělen do 2 etap, realizace je následující:

  • Etapa č.1: vedení elektro, řady splaškové kanalizace, čistička odpadních vod, řady dešťové kanalizace, řady vodovodu, komunikace (stavební povolení vydáno dne 12. 3. 2021, předpokládaný termín ukončení stavby IS do 31. 12. 2021, nejzazší termín kolaudace IS do 31. 12. 2022)
  • Etapa č.2: dětské hřiště, společná zeleň, veřejné osvětlení, komunikace pro pěší, parkovací stání, dopravní komunikace do 31. 12. 2022

Vzorový postup pro kupujícího:

  1. podpis rezervační smlouvy a platba 100 000,- Kč na účet prodávajícího do 5 dní.
  2. po vydání stavebního povolení (do 31.5.2021) podpis smlouvy o smlouvě budoucí a platba 200 000,- na účet prodávajícího do 5 dní.
  3. po kolaudaci IS (do 31. 12. 2022) podpis kupních smluv, smluv o úschově, vkladu, zástavních smluv a doplatek na účet schovatele.

Aktuality

10.11.2022 dokončena sadba zeleně a dětské hřiště. Pokračuje se v pokládce asfaltu – napojení k hlavní silnici.


Dne 13.10. probíhá pokládka dalších vrstev asfaltu, dokončuje se dětské hřiště.


Dne 22.9.2022 jsme kupujícím odeslali dopis s informací o termínu kolaudace, ceně pozemku a dalším postupu prodeje.


1.9.2022 kontrolní den, pokračují práce na komunikacích.


1.8.2022 začala pokládka asfaltu.


Návrh dětského hřiště:

Ostatní informace

Kanalizační přípojky budou provedeny z HDPE DN 40 mm, přípojky budou ukončeny čerpací jímkou. Každý kupující si zajistí technologii se stávajícím systémem tlakové kanalizace, tj. PRESSKAN 1 ¼ NP-S (parametry Q max 0,9 l/s, H max 100 m, T max 35 °C, příkon 1,5 kW, provedení 230V a 400V).

Ke stavebním pozemkům nabízíme montáž elektroměrové skříně včetně hlavního jističe a stavební přípojky. Bližší informace na níže uvedených kontaktech.